dimarts, 16 de desembre del 2014

Tres constatacions, un projecte i una via per arribar-hi


Conferència que vaig fer a l'Institut d'Estudis Catalans el passat 30 d'octubre en el marc del simposi 'Federalime. Autonomisme. Independentisme: el pensament catalanista des dels orígens fins al segle XXI', organitzat per la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'IEC, i el Centre d'Història Contemporània de Catalunya.

En la primera part de la conferència faig un repàs a l'evolució de l'independentisme català des de 1980 fins l'actualitat a partir d'analitzar els partits polítics, l'opinió pública, la societat civil i la cultura política. I aixó en quatre fases:

- Resistència (1980-1989)
- Normalització (1990-2003)
- Ebullició (2004-2011)
- Procés (2012-2014)

En la segona part em pregunto quin és el pensament polític predominant del moviment polític que resumeixo en tres constatacions, un projecte i una via per arribar-hi.