dimecres, 21 de desembre del 2011

Òmnium, 50 anys de lluita i 10 de renovació

Publicat a Tribuna Catalana, el 21/12/2011

El reportatge #Omnium50A que es va emetre per TV3 i en  horari de màxima audiència va tenir, almenys a les xarxes socials, un grandíssim ressò. El documental aprofundeix, de manera brillant, en dos moments clau: la fundació i els inicis, d'una banda, i els dos reptes del futur immediat -la sobirania i la proposta d' insubmissió fiscal- de l'altra.

Entremig d'aquest passat i futur hi apareixen els expresidents Josep Millàs i Jordi Porta com els dos presidents que fa uns anys van tensionar l'entitat. Aquella agra disputa, ja superada, més que condicionada per les lluites pel control polític, va ser-ho per la idea de renovació de l'associació. Mantenir una entitat resistencialista i tancada o bé adaptar-la als nous temps:  l'Òmnium del segle XXI.  Veient la composició de les posteriors juntes de Jordi Porta i els posicionaments públics de l'entitat és clar que el control polític no era la causa de la disputa. Precisament l'Òmnium ha estat els darrers anys l'espai de trobada de catalanistes de diversa tendència mentre en el camp polític la fractura entre els partits d'obediència nacional era brutalment intensa.
Canvis de fons que ara resplendeixen com mai,  en posar-hi, tal i com el país demana, la reivindicació sobiranista com a primera prioritat
Així, l'Òmnium d'avui té l'origen en aquesta renovació que fa una dotzena d'anys un grup de joves professionals i la majoria de seus territorials va començar. A partir de la presidència de Jordi Porta l'entitat va començar a donar un tomb, que es va anar notant amb el pas dels anys. La modernització es va deixar veure en la imatge, la comunicació, el local i en són bons exemples la renovació estètica dels tradicionals "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes" i la "Nit de santa Llúcia".

També destaca el treball intern a l'entitat, l'alineació estratègica entre els diferents nivells: Junta nacional, equip tècnic, seus territorials i socis. Una organització potent i coordinada,  en creixement territorial i de socis constant, al servei d'una idea clara. La renovació temàtica ha permès, per una banda, aprofundir en accions i projectes de reivindicació, mobilització i posicionament públic i, per l'altra, desenvolupar projectes arrelats al territori, que donen resposta en clau de cohesió als grans reptes del país com són l'educació, la llengua i la immigració.

El resultat de tot plegat, una entitat amb un alt nivell de cohesió interna i amb un creixent prestigi i incidència social. Canvis de fons que va liderar durant 8 anys  Jordi Porta i que ara amb la presidència de Muriel Casals resplendeixen com mai,  en posar-hi, tal i com el país demana, la reivindicació sobiranista com a primera prioritat.