dimarts, 16 d’octubre del 2007


15/10/2007 · Publicat a Tribuna catalana

Els resultats de l’enquesta d’El Periódico (15/10/2007) sobre el debat sobiranista ens mostren conclusions prou interessants. Per una banda es refermen les dades que des de fa anys ja sabíem, analitzant resultats d’altres enquestes. Existeix un percentatge important de catalans (al voltant del 34%) que votaria afirmativament en un referèndum per la independència, mentre que els contraris no superarien el 45%. En canvi, quan la pregunta és oberta i s’ofereixen diferents models de relació amb Espanya, l’opció independentista davalla fins al 18%, mentre augmenta considerablement l’opció federalista. El federalisme, que avui ja no defensa pràcticament cap organització política, esdevé un caramel atractiu per a àmplies capes de l’electorat que l’associen a un creixement qualitatiu important de l’autogovern.

Si se celebrés el referèndum, votaria a favor de la independència?

La novetat de l'enquesta no són aquests resultats sinó que s'hagin fet dues altres preguntes que fins ara no eren habituals. Es demana als enquestats si s'estaria a favor de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya i una gran majoria respon a favor. Els votants de tots els partits menys del PPC i Ciutadans es posicionen majoritàriament a favor del dret a decidir i, per tant, a favor de respectar la decisió que en sortís d'un referèndum. Un bon senyal per al sobiranisme però sobretot per a la salut democràtica del país que desborda clarament l'estret punt de vista de la Constitució Espanyola en aquest tema.

Estaria a favor que es fes un referèndum sobre la independència de Catalunya?

L'altra pregunta nova és la que fa referència a l'increment del nombre de partidaris de la independència en els últims dos-tres anys. En aquests cas, són els electorats de tots els partits els que constaten aquest creixement. Queda clar, doncs, que l'aprovació de l'Estatut de 2006 no ha suposat, com pretenien alguns, el tancament definitiu del plet territorial entre Catalunya i Espanya.

Creu que en els dos o tres últims anys s’ha incrementat el nombre de catalans partidaris de la independència?

Massa sovint, es parla de l'independentisme com un tema de minories sobredimensionades. La sorprenent enquesta, però, reafirma que a una majoria de catalans ja no li espanta fer-se preguntes sobre el seu propi futur sense cap mena de restricció mental i legal.