diumenge, 16 de maig del 2010

El vot urbà a les consultes i el cercle virtuós

Publicat a Tribuna Catalana (28/04/2010).

En les tres onades de consultes celebrades els darrers mesos, ja han participat 16 ciutats de més de 25.000 empadronats. Volem veure quin ha estat, més enllà de la participació, el nivell de mobilització de cada ciutat. Tindrem en compte la suma dels resultats que van aconseguir CiU i ERC a les eleccions del Parlament de 2006 a cada ciutat i els compararem amb el nombre de “Sí” obtinguts a les consultes. No es tracta de veure on hi ha hagut més participació, sinó de constatar la capacitat que cada ciutat ha tingut per mobilitzar al propi electorat nacionalista. Aquells municipis molt mobilitzats seran aquells en que el nombre de vots “Sí” s’apropi, o fins i tot superi, als que van obtenir CiU+ERC el 2006. Els resultats no es poden comparar exactament ja que a les consultes podien votar els estrangers i els joves de 16 a 18 anys, però tot i així ens ofereixen dades prou interessants.

Vots Sí

erc+ciu 06

%

Vic

13.783

10.960

1,26

Girona

16.055

18.165

0,88

Olot

7.106

8.312

0,85

Sant Cugat

14.002

16.556

0,85

Vilafranca

6.720

8.111

0,83

Igualada

7.092

9.742

0,73

Figueres

4.878

6.909

0,71

Vilanova

7.918

11.576

0,68

Reus

11.878

17.489

0,68

Granollers

7.622

11.280

0,68

Manresa

11.382

17.533

0,65

Cambrils

2.315

4.480

0,52

El Vendrell

2.423

4.935

0,49

Montcada

1.906

4.178

0,46

Mollet

2.893

6.489

0,45

Lleida

8.769

23.354

0,38

Analitzant aquestes dades podem comprovar que no hi ha cap davallada de mobilització entre les tres onades. La petita baixada de participació d’aquesta tercera onada es deu, tal com diuen els organitzadors, a la diferent composició sociopolítica de les ciutats que van votar diumenge, no pas a cap descens de la mobilització. Prova d’això és que la segona i la tercera ciutat més mobilitzades, Girona i Olot, pertanyen a la tercera onada.

Una de les dades que més destaca són els resultats de Vic, que de manera espectacular, va superar la suma dels vots de CiU i ERC de l’any 2006, que ja era la més alta, proporcionalment, de totes les 16 ciutats. És un cas molt clar de “cercle virtuós” que s’ha donat també en molts municipis de menys de 25.000 empadronats. Com més percentatge de vot nacionalista existeix, més centralitat aconsegueix la campanya a la població, i més capacitat hi ha de mobilitzar tots els vots. A l’inrevés, el “cercle viciós” es dóna en poblacions de l’àrea metropolitana com Mollet o Montcada, que no només tenen un percentatge de vot nacionalista més baix, sinó que també tenen una dificultat més gran per mobilizar-lo. Cal dir, però, que fins i tot en aquestes ciutats els “Sí” superen sempre els vots obtinguts per ERC el 2006.

FInalment, cal dir que es perceben diferències de participació rellevants entre ciutats amb resultats electorals semblants. Aquestes diferències, no sembla que siguin degudes a la diferent mida d’aquestes (que oscil·len entre 25.000 i 114.000 empadronats) sinó a una suma de diversos factors com la implicació i fortalesa del teixit associatiu, les complicitats de partits, institucions i premsa locals i, finalment, l’estrategia i capacitat de lideratge de les comissions organitzadores.