dimecres, 4 de setembre del 2013

Història i actualitat de l'estelada


L’estelada, bandera independentista catalana, va néixer el 1908 i es va popularitzar amb el format que coneixem de triangle blau i estel blanc. Inspirada en la bandera cubana, la va utilitzar Estat Català durant la dictadura de Primo de Rivera, la 2a República i la Guerra Civil i posteriorment  el Front Nacional de Catalunya (FNC) durant el franquisme. L’estelada roja neix amb el PSAN, escissió del FNC de l’any 1968, que afegeix l’estel roig propi de la revolució socialista i que faran servir tots els partits que provenen d’escissions seves.  Tot i haver-se inventat estelades amb totes les combinacions de colors possibles els models de triangle blau i estel blanc (històrica o republicana) i la del triangle groc i estel roig (roja o socialista) són les úniques que s’han consolidat com a habituals.

L’estelada roja va ser majoritària a les manifestacions dels anys 80 gràcies a l’auge de grups com MDT, Terra lliure, Crida a la Solidaritat o Nacionalistes d’esquerra. A partir dels anys 90 amb la primera extensió social de l’independentisme liderada per ERC, l’estelada blava va tornar a ressorgir amb força.

Si bé la roja té afegit un component ideològic socialista i revolucionari, la històrica no té cap component afegit ideològic més enllà de ser preferida per alguns per ser la més “autèntica”. Hi ha organitzacions que usen només l’estelada roja (CUP, Arran, JERC), d’altres que usen només la blava (JNC,CDC, RCAT) però també que les usen de manera indistinta (ERC, ANC, Solidaritat) tot i que en el cas dels republicans, amb preferència per la del triangle blau.`

Mentre alguns partits tenen molt clar el significat ideològic del color, una gran part de la base social independentista només hi veu un símbol independentista i d’orgull català, fent la tria dels dos models per motius únicament estètics. Així, molta gent tria la històrica perquè la considera més maca o perquè de lluny es distingeix millor d’una bandera catalana sense estel.

Actualment, la proporció d’estelades a balcons i manifestacions és de més o menys  de 3 a 1 favor de la històrica. Aquest darrer “boom” de l’independentisme dels darrers anys ha ajudat a consolidar la preeminència de l’estelada d’estel blanc i triangle blau que és clarament més usada en espais institucionals com són els ajuntaments.

Enllaços destacats: 

Pàgina facebook del llibre L'herència del PSAN
L'estelada a Viquipèdia
Bloc del Centre de Documentació Maria Mercè Marçal 
L'estelada un símbol provisional 30 minuts